24 سال سابقه مدیریتی

شرکت فرآیند پرداز راد را در سن 23 سالگی در حوزه طراحی و تحلیل و پیاده سازی اتوماسیون های اداری و ساختارهای فرآیندگرا راه اندازی نموده ام که اولین BPMS ( Business Process Management system) ایران درسال 1383 بوده است و هم اکنون حدود 400 مشتری در بیزینس های مختلف تحلیل شده و سیستم فرآیندی در آن ها پیاده سازی شده است. به سبب تجربه فعالیت در سازمان های بزرگ مانند صدا و سیما و بانک مسکن و هم چنین تجربه فعالیت و داشتن سمت هایی چون مدیر پشتیبانی، مدیر تست و مدیر فروش در شش شرکت نرم افزاری قبل از راه اندازی شرکت راد با دایره وسیعی از مشتریان در بیزینس های مختلف آشنایی پیدا کرده ام.

فرآیندهای کسب و کار

مفهومی به نام BPR ( Business Process re-engineering-مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار) وجود دارد که سازمان ها طی 20 سال اخیر طبق این روش پیش می روند.این روش جایگزین استفاده از تجربه موفق سایر سازمان ها ( Best Practice ) می باشد که عمدتا چون تفاوت هایی وجود دارد؛ با شکست مواجه شده اند. هدف BPR ( Business Process re-engineering-مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار) یافتن و تحلیل مدل و نسخه هر سازمان است که منحصر به همان سازمان می باشد. کاری که BPR انجام می‌دهد یک رویکرد منظم برای کاهش هزینه‌های سازمانی و فرآیند‌های تجاری که شامل تجزیه و تحلیل انسانی و گردش کار‌های خودکار موجود است. مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار دارای سه فاز می باشد: 1) فاز شناخت 2) فاز برنامه ریزی و ایجاد مسیر آتی 3) فاز اجرا 4) فاز بهبود
ثبت درخواست

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

براساس این رویکرد؛ مهم ترین و اولین مرحله شناخت می باشد.فرآیند شناخت مدل سازمان حداقل در دو ماه و در قالب هشت جلسه صورت می گیرد. برمبنای صحبت هایی که با مدیران صورت می گیرد به مدلی از آنچه که هست ( As Is ) می رسیم. شناخت این مدل باید قبل از هرگونه تغییری در سازمان انجام شود. در مرحله بعد تعریف آنچه که سازمان می خواهد به آن تبدیل شود ( To Be ) می باشد و بدست آوردن مدل و فرمولی برای رسیدن به آن هدف (Road Map) می باشد. مشاوره برخی از سازمان ها در این مرحله به اتمام می رسد اما برخی از سازمان ها وارد مرحله بعد که مشاور اجرا می باشد می شوند و اگر کل سازمان همکاری مناسبی داشته باشند این مرحله حدودا چهار ماه زمان خواهد برد تا زیرساخت ها فراهم شوند. براساس بستر اطلاعاتی که در سازمان وجود دارد جمع آوری داده ها صورت می گیرد و هدایت می شوند به عبارت دیگر تلاش می شود با امکانات موجود سازمان و کمترین تغییرات بهترین بهره وری حاصل شود. پس از آن وارد فاز بهبود می شویم. در این مرحله به چالش ها و متغیرهایی برمی خوریم که از ابتدا قابل پیش بینی نبوده است و برای رفع آن تغییراتی در مدل اولیه ایجاد می کنیم. این مرحله امتداد خواهد داشت و بعد از هر چالش می تواند مورد استفاده قرار گیرد.